REFERENCE FIRMY

Soukromá stavební společnost Výstavba plynovodů s.r.o. provádí likvidaci poruch a havárií v rámci pohotovostního režimu pro RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno RC Olomouc. Dále rekonstrukce plynovodů pro SMP Net, s.r.o. v oblasti kompetenčního centra Ostrava, provozní oblast Olomouc (jedná se o plynovody NTL, STL a VTL včetně domovních přípojek). Firma provádí výstavbu a přeložky NTL, STL, VTL a VVTL plynovodů pro stavební firmy Skanska DS a.s., Strabag a.s., SSŽ, a.s., PSVS Zlín, Swietelsky a.s., IDS OOlomouc, DIS Brno, NET4GAS, s.r.o. Praha, ŘSD ČR.

Přehled významných zakázek realizovaných firmou Výstavba plynovodů s.r.o. v posledních pěti letech:

V oblasti pohotovostního režimu pro RWE DS, s.r.o. RC Olomouc činí objemy v rozsahu 15–20 mil. ročně.

Přeložky VTL plyn. DN 150 Frýdlant nad Ostravicí
Investor: SMP a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00 Ostrava
Cena díla: 16,4 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Napojení odběratele STL plyn. Válcovny plechu Technotron Frýdek Místek
Investor: SMP a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00 Ostrava
Cena díla: 6,2 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Oprava NTL plynovodu u. Žerotínova, Šumperk
Investor: SMP a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00 Ostrava
Cena díla: 3,5 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Úpravy přednádražního prostoru v Olomouci – III. etapa
STL plynovod
Investor: Skanska DS a.s., F. Nováka 3/5267, 796 40 Prostějov
Cena díla: 1,2 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Zvýšení tlakové hladiny Hranice, IV. a V. etapa
Investor: SMP a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00 Ostrava
Cena díla: 6,4 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Přeložka VVTL plynovodu DN 700 – st. 4704 Lipník n. B.–Bělotín
VVTL DN 700 v délce 730 m
Investor: SKANSKA DS a.s, Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Cena díla: 13,9 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Přeložka VTL plynovodu DN 500 – st. 4704 Lipník n. B.–Bělotín
VTL DN 500 v délce 993 m
Investor: SKANSKA DS a.s, Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Cena díla: 19,2 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Přeložka VTL plynovodu DN 200 – st. 4704 Lipník n. B.–Bělotín
VTL DN 200 v délce 269 m
Investor: SKANSKA DS a.s, Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Cena díla: 2,8 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Rekonstrukce NTL/STL plynovodu Mohelnice
přetlakování NTL/STL plyn. v délce 1983 m vč. přípojek
Investor: SMP a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00 Ostrava
Cena díla: 3,8 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání

Výstavba STL plynovodu Ráječek–Zábřeh
STL plyn. v délce 1006 m vč. přípojek
Investor: SMP a.s. Ostrava, Plynární 6, 702 00 Ostrava
Cena díla: 2,1 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání

Přeložka VVTL plynovodu DN 700 – st. 4706 Hladké Životice–Bílovec
VVTL DN 700 v délce 234 m
Investor: SKANSKA DS a.s, Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Cena díla: 5,3 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Přeložka VVTL plynovodu DN 700 – st. 4706 Hladké Životice–Bílovec
VVTL DN 700 v délce 892 m
Investor: SKANSKA DS a.s, Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Cena díla: 12,5 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Přeložka VVTL plynovodu DN 700 – st. 4705 Bělotín – Hladké Životice
VVTL DN 700 v délce 249 m
Investor: Inženierske stavby a.s. Košice
Cena díla: 5,2 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Rekonstrukce NTL plynovodů Olomouc, ul. Pekařská, Denisova
Investor: SMP Net s.r.o.Ostrava
Cena díla: 6,3 mil. Kč bez DPH
Termín: 04/2007 – 23. 5. 2007
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Přeložka VTL plynovodu DN 200 Prostějov, Za Velodromem
VTL DN 200–902 m, DN 150–228 m
Investor: Remostav Prostějov
Cena díla: 4,2 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Rekonstrukce MS Olomouc, ul. Štítného
NTL d 315–71 m, d 160–293 m, d 110–321 m + 23 ks přípojek
Investor: SMP Net, s.r.o. Ostrava
Cena díla: 5,1 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Rekonstrukce MS Přerov, ul. Nerudova
NTL d 315–342 m + 32 ks přípojek
Investor: SMP Net, s.r.o. Ostrava
Cena díla: 4,9 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Oprava rezervní shybky na plyn. DN 700 Osek nad Bečvou
VVTL DN 700–52 m
Investor: RWE Transgas Net, s.r.o., Praha
Cena díla: 2 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Přeložky VTL Plynovodů /44 Vlachov Rájec
VVTL DN 500–432 m, DN 300–11542 m, DN 200–1171 m, DN 100–402 m
Investor: NET4GAS, S.R.O., s.r.o., Praha
Cena díla: 43 mil. Kč bez DPH
Termín zahájení a ukončení stavby byl dodržen dle smluvního ujednání.

Stavby byly provedeny v souladu s PD, příslušnými normami a technickými předpisy.