POLITIKA ŘÍZENÍ SYSTÉMU

Věc: Politika integrovaného management systému

Pro zajištění tvorby systému řízení jakosti, systému životního prostředí a systému BOZP, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti Výstavba plynovodů s.r.o. Olomouc je stanovena následující politika: