KONTAKT

Výstavba plynovodů s.r.o.
Pavelkova 18, 772 00 Olomouc
tel.: 585 311 986
tel./fax: 585 311 976
e-mail: info@vp.cz

prokurista:
Ing. Vladař Marek
tel.: 777 757 492
e-mail: vladar.m@vp.cz

vedoucí technického úseku a EWE:
Ing. Pokorný Ladislav
tel.: 777 792 908
e-mail: pokorny.l@vp.cz

stavbyvedoucí:
Klestil Jiří
tel.: 777 792 915
e-mail: klestil.j@vp.cz

stavbyvedoucí:
Sedlák Jiří
tel.: 777 792 905
e-mail: sedlak.j@vp.cz

vedoucí ekonomicko-obchodního úseku:
Kaděrková Pavla
tel.: 777 792 901
e-mail: kaderkova.p@vp.cz

referentka obchodního úseku:
Bednaříková Petra
tel.: 777 792 903
e-mail: bednarikova.p@vp.cz

vedoucí dopravního úseku:
Orság Jaromír
tel.: 777 792 907
e-mail: orsag.j@vp.cz

referentka dopravního a skladového úseku:
Priečková Marcela
tel.: 777 792 917
e-mail: prieckova.m@vp.cz

revizní technik PZ:
Nemerád Jiří
tel.: 777 792 906
e-mail: nemerad.j@vp.cz