Výstavba plynovodů s.r.o. Olomouc

Soukromá stavební společnost Výstavba plynovodů s.r.o., Olomouc byla založena v roce 1991. Za 25 let bylo postaveno stovky kilometrů plynovodů včetně více jak dvaceti plynofikací obcí v Olomouckém a Severomoravském kraji. Není výjimkou činnost firmy i v Jihomoravském kraji. Firma je oprávněna provádět stavby plynovodů z plastových materiálů – PE, tak ocelových, bez omezení tlaků i dimenzí (VVTL, VTL, STL, NTL).

Společnost Výstavba plynovodů s.r.o. zaměstnává na 30 kvalifikovaných zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 10 TH pracovníků s letitou praxí v oboru plynárenství, zemních prací a úpravy komunikací. Z tohoto počtu jmenovitě evropského svářečského inženýra – EWE, autorizovaného inženýra v oboru, specialisty pro výstavby PE plynovodů, technologa svařování plastů, revizního technika, odborné svářeče na ocel a sváření lPE, kvalifikované pracovníky na strojní výkopové práce a opravy povrchových komunikací.

Dále firma Výstavba plynovodů s.r.o. disponuje vozovým parkem obsahujícím 25 automobilů včetně tří autojeřábů, vozidla s upravenou nástavbou pro převozy trubních materiálů, montážní auta vybavená svářecí moderní technikou pro ocel a PE, zemní stroje, hutnící a bourací techniku.
Trubní materiály, armatury ohyby, tvarovky, izolační materiály jsou nakupovány od autorizovaných prodejců. Ke všem materiálům jsou dokládány atesty, event. závazné technologické postupy při zpracování.
Tlakové zkoušky námi prováděných plynovodů a protokolů revizí, provádí revizní technik s předepsanými osvědčeními.

Silné personální zázemí a kvalitní materiálně-technické vybavení umožňuje společnosti Výstavba plynovodů s.r.o. realizovat nejnáročnější veřejné zakázky.

Výstavba plynovodů s.r.o.

Štencl Jaroslav
senior director
jednatel
 

Přehled ročních obratů společnosti Výstavba plynovodů s.r.o.

  Rok   Obrat - výroba    Rok   Obrat - výroba    Rok   Obrat - výroba  
  2003    74 306 mil. Kč    2008    48 756 mil. Kč    2013    64 899 mil. Kč  
  2004    54 313 mil. Kč    2009    58 774 mil. Kč    2014    70 365 mil. Kč  
  2005    64 925 mil. Kč    2010    43 906 mil. Kč    2015    100 800 mil. Kč  
  2006    61 936 mil. Kč    2011    58 128 mil. Kč    2016    203 400 mil. Kč  
  2007    73 740 mil. Kč    2012    71 113 mil. Kč          

Přehled ročních obratů společnosti Výstavba plynovodů s.r.o.